Tel:0755-26765483
FAX:(86)0755-26765674
Consulting service:zhao_steven@263.net
Address:Room 201, 218-223, Area 2, Block B, Shenzhen-Mingyou Purchasing Certer, Baoyuan Road, Xixiang Street,Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China 218-223